Fussball-Talente

  1. Vereinsverzeichnis
Shanghai Greenland Shenhua FC
Fussballverband Fussball Verband China
Webseite
Zugriffe 139
Vereinsbewertung 0


Weitere Fußballtalente aus Shanghai Greenland Shenhua FC
Jiājùn Bǎi  |  Yunding Cao  |  Paulo Andre Cren Benini  |  Stephan El Shaarawy  |  Lingjiang Fan  |  Brian Fok  |  Xiǎofēng Gěng  |  Dí Gāo  |  Bin Gu  |  Kūn Jiāng  |  Pin Lü  |  Zhēng Lǚ  |  Wenbo Li  |  Jiànbīn Li  |  Yunqiu Li  |  Yu Liang  |  Jiashen Liǔ  |  Jiawei Liu  |  Jianqing Mao  |  Obafemi Akinwummi Martins  |  Giovanni Andrés Moreno Cardona  |  Shēng Qín  |  Óscar David Romero Villamayor  |  Qiū Shèngjiǒng  |  Jùn Shěn  |  Kim Shin-uk  |  Shun Su  |  Shilin Sun  |  Jīn Táo  |  Yang Tan  |  Shòutǐng Wáng  |  Fēi Wáng  |  Lín Wáng  |  Chángqìng Wáng  |  Yun Wang  |  Fēi Xióng  |  Han Yi  |  Shaohua Yuan  |  Yílín Zhàn  |  Kǎimǔ Zhèng

Geliehene Spieler Shanghai Greenland Shenhua FC

Verliehene Spieler Shanghai Greenland Shenhua FC
Odion Jude Ighalo
Copyright © 2006 - 2020 Fussball-Talente.com. All Rights Reserved.
Empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden: Twittern Auf Facebook teilen